Känner igen re­spon­sen

Allt Om BILAR - - Provkörning -

STYRNINGEN OCH DEN klart lät­ta­re bi­len ger snabb re­spons. Det känns in­te alls så bak­tungt som i vis­sa av Au­dis kom­bi­bi­lar och su­var. Styrningen är di­rekt och jag känner vid det här la­get så väl ing­en re­spon­sen från al­la and­ra av VW–gruppens mel­lansto­ra bi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.