Kom­mer in­te bli be­svi­ken

Allt Om BILAR - - Provkörning -

NÄR ALLT BÖR­JAR på drygt 400 000 kro­nor och slu­tar en bit över en halv mil­jon – för en i grun­den rätt be­grän­sad bil – så kan det in­te bli nå­got hög­re be­tyg. Det blir än­då tre av fem, för är du en A5-kö­pa­re så vet jag att du kom­mer att nju­ta av var­je se­kund ba­kom rat­ten. En Au­di A5 ­kom­mer in­te att gö­ra dig be­svi­ken. Det skul­le möj­li­gen va­ra om du får syn på en BMW 4–se­rie som ser li­te coo­la­re ut...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.