Väl­be­prö­vad in­red­ning

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AU­DI TRUMMAR PÅ med sin be­prö­va­de in­stru­men­te­ring och in­red­ning som vi sett i al­la nya bi­lar se­dan TT. Ty­värr kos­tar ”viru­tal cock­pit” ex­tra – 6 100 kro­nor – och det är fram­för allt den som lyf­ter in­stru­men­ten för fö­ra­ren. Jag gil­lar än­då den där lil­la ar­men som ger mig sä­ker­hets­bäl­tet. Nå­got ex­tra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.