Det mesta emot sig

Allt Om BILAR - - Provkörning -

EN TVÅDÖRRARSBIL har i grun­den det mesta emot sig. A5 är ock­så en låg bil så det är li­te stö­kigt att ta sig in till fö­rar­plat­sen och än­nu vär­re till bak­sä­tet. Ba­ga­geut­rym­men är in­te spe­ci­ellt stort och fram­för allt in­te till­räck­ligt högt för att sväl­ja två väs­kor på varand­ra.

BMW 4–se­rie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.