Mås­te vän­ja sig vid rat­ten

Allt Om BILAR - - Provkörning -

ETT VISST VIND­BRUS från a–stol­pen. Att rat­ten sit­ter lågt är li­te ovant i bör­jan, pre­cis som det är att rat­ten är ”platt” på top­pen men det är lätt att vän­ja sig. Die­sel­knac­ket hörs li­te väl myc­ket på lå­ga varv­tal. Ljus och rym­lig ku­pé. Fil­kör­nings­as­si­sten­ten nå­got stö­ran­de. En bra back­ka­me­ra un­der­lät­tar han­te­ring­en på par­ke­rings­plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.