Rik­tigt bra ni­vå­er

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MED BLUE–TEK­NI­KEN lyc­kas Peu­geot re­na ut­släp­pen från die­sel­mo­torn till bra ni­vå­er. Lågt luft­mot­stånd och låg­frik­tions­däck tryc­ker ner för­bruk­ning­en och ut­släpps­ni­vå­er­na till lå­ga ni­vå­er. Peu­geot till­hör de som ska bör­ja re­do­vi­sa förbrukning i verk­li­ga för­hål­lan­den in­om kort och även där vän­tas 3008 lig­ga lågt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.