Vis­sa sa­ker som är till­val

Allt Om BILAR - - Provkörning -

FEM STJÄRNOR AV Eu­roNCAP men än­då lå­ga be­tyg för fot­gäng­ar­skydd och fö­rar­stöd­sy­stem, det sist­nämn­da ef­tersom fram­för allt de oli­ka au­tobroms­sy­ste­men ba­ra finns som till­val på vis­sa mark­na­der. I Sve­ri­ge är Acti­ve Sa­fe­ty Bra­ke stan­dard på al­la mo­del­ler­na. Peu­geot sak­nar si­do­krock­kud­de i bäc­ken­ni­vå och knä­air­bag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.