Tyng­re och hög­re

Allt Om BILAR - - Provkörning -

EF­TER DEN FI­NA upp­le­vel­sen i 308 ha­de jag vän­tat mig li­te mer. Men Peu­geot har in­te helt lyc­kats byg­ga bort att det här är en tyng­re och hög­re bil. Det är li­te mjukt och opre­cist. Peu­geot har tving­ats att läg­ga peng­ar­na på komfort och förbrukning fram­för spe­ci­fi­ka kö­re­gen­ska­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.