Lätt att lasta på höj­den

Allt Om BILAR - - Provkörning -

ETT ORDINÄRT ba­ga­geut­rym­me som har en för­del i att det är högt upp till top­pen på bak­sä­tets rygg­stöd. Det i kom­bi­na­tion med en låg last­trös­kel gör att du kom­mer att kun­na lasta en hel del på höj­den. Bak­luc­kan är elekt­risk men du mås­te hål­la in­ne knap­pen en stund för att luc­kan ska re­a­ge­ra. An­das och ta det lugnt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.