Bildskär­men do­mi­ne­rar

Allt Om BILAR - - Provkörning -

SÅKLART LI­TE SPE­CI­ELL – an­nars ha­de det in­te va­rit Peu­geot. Det förs­ta som fö­ra­ren mär­ker är att rat­ten sit­ter väl­digt lågt så det blir att tryc­ka ner sto­len li­te mer än van­ligt. Då kom­mer du ock­så lågt jäm­fört med in­stru­ment­pa­ne­len. Den sto­ra bildskär­men i mit­ten do­mi­ne­rar. Nya i–cock­pit är en­kelt att han­te­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.