Två­fär­ga­de väl­digt snyg­ga

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PRE­CIS SOM MED 308 har Peu­geot lyc­kats väl­digt väl med sin de­sign. Tit­ta spe­ci­ellt på de två­fär­ga­de bi­lar­na – vi ha­de en i Dan­mark som var röd och svart och väl­digt snygg. Peu­geots de­sig­ner har lyc­kats trol­la bort stor­le­ken på bi­len och ock­så fått si­dor­na att in­te se så sto­ra och tunga ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.