Dy­ra­re än kon­kur­ren­ter

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PEU­GEOT HAR ETT för­bok­nings­pris på den här mo­del­len som lig­ger 30 000 kro­nor un­der nor­malpri­set. Men räk­na med att det läg­re pri­set kom­mer att lig­ga kvar un­der he­la förs­ta halv­å­ret och ock­så lig­ga till grund för pri­vat­le­a­sing­er­bju­dan­det. Än­då är det här ett nå­got högt pris jäm­fört med fle­ra kon­kur­ren­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.