2011–2013

Allt Om BILAR - - Topplistan -

140 000–190 000 kr.

En po­pu­lär men li­te bort­glömd bil i Sve­ri­ge. Bi­lä­gar­na är of­ta nöj­da med sin Maz­da och käns­lan är att det ha­de gått att säl­ja fler bi­lar i Sve­ri­ge ba­ra fa­bri­ken i Ja­pan ha­de kla­rat ef­ter­frå­gan. Tred­je ge­ne­ra­tio­nen Maz­da6 pre­sen­te­ra­des till mo­dellå­ret 2013 och se där­för till att du kö­per rätt ver­sion och allt­så gär­na en som re­gi­stre­rats 2013 el­ler se­na­re. Pri­set blir där­med li­te hög­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.