2011–2013

Allt Om BILAR - - Topplistan -

115 000–170 000 kr.

VW Pas­sat är en av Sve­ri­ges mest po­pu­lä­ra bi­lar de se­nas­te åren och det märks på ut­bu­det. Här finns en rad bi­lar mel­lan tre och fy­ra år gam­la. Pas­sat B6 pre­sen­te­ra­des som­ma­ren 2005 och mo­del­len an­sikts­lyf­tes 2010. Näs­ta ge­ne­ra­tion VW Pas­sat kom till mo­dellå­ret 2015, med en helt ny platt­form. Kö­per du års­mo­del­ler 2011–2013 hand­lar det om att hit­ta rätt driv­li­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.