2011–2013

Allt Om BILAR - - Topplistan -

99 000–150 000 kr.

Det här är en gam­mal Saab–släk­ting som står in­för ett stort ge­ne­ra­tions­skif­te. Vi test­kör helt nya Opel In­sig­nia re­dan den här vec­kan – ett halv­år in­nan bi­len ska vi­sas för publik. Men det rul­lar för­stås en mäng­da In­sig­nia i Sve­ri­ge då mo­del­len va­rit po­pu­lär än­da se­dan in­tro­duk­tio­nen 2008. Opel har upp­da­te­rat In­sig­nia med ny tek­nik ge­nom åren och kö­re­gen­ska­per­na har all­tid va­rit bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.