2011–2013

Allt Om BILAR - - Topplistan -

130 000–180 000 kr.

Tryggt om än trå­kigt val då Toyo­ta in­te har någ­ra tyd­li­ga kö­re­gen­ska­per. Men som fa­mil­je­frak­ta­re fun­ge­rar den per­fekt och pro­blem­fritt. Den ak­tu­el­la ge­ne­ra­tio­nen Avensis vi­sa­des 2009 och an­sikts­lyf­tes till mo­dellå­ren 2012 och 2015. Le­ta allt­så ef­ter en bil med mo­dellår 2012 och gär­na en som re­gi­stre­rats det året. Toyo­ta har bå­de ben­sin– och die­sel­mo­to­rer där ben­si­nar­na är att fö­re­dra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.