2011–2013

Allt Om BILAR - - Topplistan -

95 000–140 000 kr.

Sjun­de ge­ne­ra­tio­nen av Volks­wa­gen Golf ut­sågs till Årets Bil 2013 och är fort­fa­ran­de en rik­tig stor­säl­ja­re i värl­den, Eu­ro­pa och in­te minst i Sve­ri­ge. Men här tit­tar vi när­ma­re på den sjät­te ge­ne­ra­tio­nen som sål­des un­der åren 2009–2012. Vi gil­lar VW:s DSG–lå­da som dock haft en del pro­blem ge­nom åren. Där­för kan en sex­väx­lad ma­nu­ell va­ra ett ­tryg­ga­re val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.