2011–2012

Allt Om BILAR - - Topplistan -

90 000–130 000 kr. Här rik­tar vi in oss på den för­ra ge­ne­ra­tio­nen Octa­via från Sko­da, som sål­des un­der åren 2004–2012 då mo­del­len upp­da­te­ra­des 2013. Sko­da har le­gat ste­get ef­ter Volks­wa­gen i ut­veck­ling­en av tek­nik och driv­li­nor men Sko­da har of­ta kom­bi­ne­rat rätt sa­ker och mon­te­rat allt på ett smart sätt i rym­li­ga och be­kvä­ma bi­lar. Styrningen är li­te tung vil­ket vis­sa fö­ra­re kan tyc­ka är be­svä­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.