2011–2013

Allt Om BILAR - - Topplistan -

170 000–210 000 kr.

Volvos mel­lan­klass­mo­dell har ge­nom åren va­rit väl­digt po­pu­lär. Vi kör­de en V60 D4 drygt 10 000 mil un­der åren 2012–2014. D4–mo­torn på 163 häst­kraf­ter spann rik­tigt fint och vål­la­de oss inga be­kym­mer alls un­der de förs­ta 10 000 mi­len. In­stru­men­te­ring­en kan upp­le­vas aning­en trå­kig om du väl­jer de ti­di­ga­re bi­lar­na, spe­ci­ellt som Vol­vo kom med en stor upp­da­te­ring 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.