2013–2016

Allt Om BILAR - - Topplistan -

150 000–200 000 kr.

Årets Bil i Eu­ro­pa 2014 och här är det ing­en idé alls att väl­ja förs­ta ge­ne­ra­tio­nen av 308, som sål­des åren 2007–2013. Se allt­så upp med års­mo­dell 2013 som kan va­ra bå­de den gam­la och den ny­a­re bi­len. Välj mo­dellår 2014 el­ler se­na­re. Är du osä­ker på mo­del­len så är en väl­digt tyd­lig skill­nad ut­se­en­det på gril­len. Se upp med au­to­mat­lå­dor­na som krä­ver en spe­ci­ell typ av kör­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.