2011–2013

Allt Om BILAR - - Topplistan -

170 000–230 000 kr.

En­ligt Su­baru är det här ur­mo­del­len för en cross– country och en mo­dell som se­dan in­tro­duk­tio­nen 1994 ko­pi­e­rats av en rad and­ra till­ver­ka­re. Kän­ne­teck­na­de för Su­baru är för­stås box­er­mo­torn som ger en li­te ­spe­ci­ell gång och käns­la. Mo­torn och he­la bi­lens up­pen­ba­rel­se skvall­rar om att det här är en bruks­bil – som än­då har en viss klass och stil över sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.