Hyun­dai Io­niq hy­brid

Allt Om BILAR - - Årets Bil-test -

Däck: Miche­lin 195/65/R15 An­nan fjäd­ring jäm­fört med el­bi­len Io­niq electric. El­bi­len har ”tor­sion beams” bak me­dan hy­bri­den har obe­ro­en­de fjäd­ring. 61 KM/H: Kla­rar testet ut­an någ­ra pro­blem. Li­ten an­ty­dan till över­styr­ning. 68 KM/H: Kla­rar testet. Li­ten ak­ti­ve­ring av ESP som in­te på­ver­kar styrningen. Nu en tyd­lig över­styr­ning när bi­len läm­nar ba­nan. 72 KM/H: Slår ner en kon. Sam­ma upp­trä­dan­de som ti­di­ga­re men till och med mer över­styr­ning. 74 KM/H: Tyd­ligt över bi­lens gräns. Bi­len bör­jar att kränga våld­samt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.