Su­zu­ki Ba­le­no 1,2 SHVS GLX hy­brid

Allt Om BILAR - - Årets Bil-test -

64 KM/H: Väl­digt snabb styr­ning. Kla­rar testet ut­an pro­blem. 66 KM/H: Väl­digt bra. Bör­jar för­lo­ra visst grepp. Fjäd­ring­en är mjuk. 69 KM/H: För­lo­rar grepp och un­der­styr i tred­je sväng­en på grund av mjuk fjäd­ring. Ing­en märk­bar in­ver­kan av ESP. 71 KM/H: Kla­rar testet tack va­re in­ver­kan av ESP. På­ver­kar dock in­te styrningen. 74 KM/H: Rik­tigt bra. Kla­rar testet men när­mar sig grän­sen. 76 KM/H: Över grän­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.