Ci­troën C3 Pu­re Tech Blu­eHDI 100

Allt Om BILAR - - Årets Bil-test -

55 KM/H: Inga pro­blem alls. Känns väl­digt sä­ker. Ten­dens till un­der­styr­ning. 60 KM/H: Kla­rar testet. Bör­jar kränga. ­Fjäd­ring­en nå­got mjuk. 64 KM/H: ESP ak­ti­ve­ras kraf­tigt och på­ver­kar styrningen. Kräng­er mer men kla­rar testet. 67 KM/H: Omöj­ligt på grund av att ESP på­ver­kar styrningen. Kräng­er myc­ket och un­der­styr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.