Re­nault Grand Sce­nic dCi 110

Allt Om BILAR - - Årets Bil-test -

62 KM/H: Kla­rar testet. Kräng­er en aning och kraf­tig in­ver­kan av ESP i fjär­de sväng. 67 KM/H: Snabb styr­ning. Däc­ken tap­par grep­pet. 70 KM/H: Bi­len kla­rar testet men träf­far en kon. Bör­jar att över­sty­ra i tred­je kur­van. 71 KM/H: Bi­len un­der­styr myc­ket i and­ra kur­van. Tap­par grep­pet och läm­nar ba­nan fö­re tred­je sväng. Vi pro­var ock­så med sju per­so­ner i bi­len och får sam­ma upp­trä­dan­de, fast i läg­re far­ter och mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.