Ford Ka+ 1,2

Allt Om BILAR - - Årets Bil-test -

55 KM/H: Väl­digt snabb styr­ning. Inga pro­blem alls. 59 KM/H: Över­styr i and­ra kur­van men kla­rar ba­nan igen ut­an pro­blem. 64 KM/H: Över­styr kraf­tigt bå­de i and­ra och tred­je sväng­en. Men kla­rar ba­nan. 71 KM/H: På grän­sen. Sam­ma upp­trä­dan­de med än­nu mer över­styr­ning och hår­da­re kräng­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.