Au­di Q2 1,0 TFSI

Allt Om BILAR - - Årets Bil-test -

66 KM/H: Kraft­full in­ver­kar av ESP re­dan i förs­ta sväng. När broms­ver­kan släpp­te tog sig bi­len en­kelt ige­nom testet. 71 KM/H: Åte­ri­gen kraf­tig in­ver­kar av ESP, nu i bå­de förs­ta och and­ra sväng. Bi­len brom­sas dra­ma­tiskt och läm­nar ba­nan i 32 km/h. 77 KM/H: Bör­jar att un­der­sty­ra och slad­da men kla­rar testet. Fort­fa­ran­de möj­ligt att sty­ra men däc­ken tap­par li­te grepp. Näs­tan ing­en kräng­ning alls och åte­ri­gen kraf­tig ESP-in­ver­kan. Bi­len läm­nar ba­nan i 28 km/h. 83 KM/H: Omöj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.