Hyun­dai Io­niq electric

Allt Om BILAR - - Årets Bil-test -

61 KM/H: Väl­digt sta­dig. En ten­dens att un­der­sty­ra. 67 KM/H: ESP ak­ti­ve­ras. Över­styr i tred­je och fjär­de kur­van och slår ner en kon, men odra­ma­tiskt. 69 KM/H: Kla­rar testet tack va­re att ESP ak­ti­ve­ras och fö­ra­rens mju­ka­re styr­ning. 70 KM/H: Över­styr och slad­dar i tred­je kur­van, läm­nar ba­nan. Men kräng­ning­en är än­då kon­trol­le­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.