Volks­wa­gen Ti­gu­an 2,0 TDI 4Mo­tion

Allt Om BILAR - - Årets Bil-test -

63 KM/H: Inga pro­blem alls. 68 KM/H: ESP ar­be­tar väl­digt sta­bilt och bra. Väl­digt bra grepp och bi­len kla­rar testet. 72 KM/H: ESP-sy­ste­met på­ver­kar ­styrningen som blir lång­sam­ma­re. Bi­len un­der­styr ut ur ba­nan. 73 KM/H: Slad­dar på däc­ken, un­der­styr och bi­len går in­te att kla­ra ige­nom ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.