Ja­gu­ar F-Pa­ce 3,0 V6 Port­fo­lio

Allt Om BILAR - - Årets Bil-test -

65 KM/H: Väl­digt snabb styr­ning. Inga pro­blem att kla­ra testet. ESP på­ver­kar en del men bi­len är möj­lig att sty­ra. 70 KM/H: Styrningen är så snabb att det är möj­ligt att kor­ri­ge­ra bi­len mitt i testet. ESP re­du­ce­rar in­te far­ten märk­bart. Bi­len kla­rar testet. 70 KM/H: Kla­rar testet igen och grep­pet är väl­digt bra. 73 KM/H: Un­der­styr och slad­dar ur ba­nan i tred­je sväng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.