1. PIRELLI ICE ZERO

Allt Om BILAR - - Däcktester -

Fick ihop 115 po­äng vil­ket, som sagt, räck­te för att bli testvin­na­re. Max­po­äng kom i ka­te­go­ri­er­na ”Vä­ge­gen­ska­per is” och ”Vä­ge­gen­ska­per snö”. Nä­ra max­po­äng (18 av 20) var däc­ket i ka­te­go­ri­er­na ”Brom­se­gen­ska­per is” och ”Brom­se­gen­ska­per snö”. Minst bra po­äng (5 av 10) fick däc­ket i ka­te­go­ri­er­na ”Vat­ten­pla­ning”, ”Älg­test”, ”Komfort” och ”Rull­mot­stånd”. Så här kom­men­te­ras testvin­nar­däc­ket Pirelli Ice Zero av Tek­ni­kens Värld: ”Pirelli vin­ner vin­ter­däck­s­testet för förs­ta gång­en! Rik­tigt ro­ligt, in­te minst då det märks att många till­ver­ka­re sat­sar hårt på att byg­ga bra vin­ter­däck. Vil­ket gyn­nar oss på vägar­na. Med sitt dub­ba­de Ice Zero når Pirelli en ny ni­vå av grepp på vin­ter­väg­lag. Det ita­li­ens­ka däc­ket har en här­lig skär­pa på is och snö ut­an att fal­la ige­nom på bar­mark.” Cirka­pris: 1 077 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.