1. CONTINENTAL CONTI– VIKINGCONTACT 6

Allt Om BILAR - - Däcktester -

Fick max­po­äng i ka­te­go­ri­er­na ”Kör­ning på is” och ”Broms is”. Även i ka­te­go­rin ”Kör­ning på snö” nåd­de däc­ket upp till max­po­äng­en. Minst bra po­äng fick däc­ket i ka­te­go­ri­er­na ”Broms i vä­ta” och ”Rull­mot­stånd/bräsnle­för­bruk­ning”: 4 av 10 re­spek­ti­ve 6 av 10. Så här kom­men­te­ras testvin­nar­däc­ket Con­tiVi­king­Con­tact 6 av Vi Bi­lä­ga­re: ”Continental lig­ger som vän­tat i top­pen när det gäl­ler grepp på is. Det star­tar och brom­sar myc­ket bra. Vid kör­ning på rug­gad is kla­ra­de CVC 6 testet bäst, vil­ket tro­li­gen be­ror på att tem­pe­ra­tu­ren låg nä­ra noll. Då ger Con­ti­nen­tals la­mell­tek­nik en för­del. Det ut­mär­ker sig in­te vid start och broms på snö, men vid snabb kör­ning upp­för sig Continental myc­ket bra, lugnt och sta­bilt. Cvc 6 har in­te sär­skilt bra broms­för­må­ga i vä­ta, men det är myc­ket sta­bilt och sä­kert vid snabb kör­ning. Broms­för­må­gan på torr väg är som ge­nom­snit­tet och däc­ket be­döms va­ra det mest sta­bi­la och säk­ra vid kör­ning på torr as­falt. CVC 6 är ett myc­ket bra och sta­bilt vin­ter­däck – bäst i test!” Cirka­pris: 1 719 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.