3. GOODYEAR ULTRAGRIP ICE 2

Allt Om BILAR - - Däcktester -

73 po­äng av 100 räck­te till en tred­je­plats för däc­ket från den ame­ri­kans­ka till­ver­ka­ren. Det fanns ing­et i öv­rigt att öns­ka när det gäl­ler start på snö. I de and­ra ka­te­go­ri­er­na nåd­de in­te däc­ket någ­ra max­po­äng. Störs­ta svag­he­ter: Kör­ning på snö och rull­mot­stånd/bränsleförbrukning. Cirka­pris: 1 729 kro­nor.

Testet re­do­vi­sas i sin hel­het i num­mer 13 av tid­ning­en Vi Bi­lä­ga­re som nu finns ute i han­deln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.