Fram­gångs­rik som täv­lings­bil

Allt Om BILAR - - Klassikern -

PV:n var sta­bil på vägen. Kanske nå­got tung­styrd men med den sto­ra rat­ten så var det inga pro­blem. Trans­mis­sions­lju­det var på­tag­ligt på et­tans väx­el och det var som att lå­dan så snabbt som möj­ligt vil­le upp till näs­ta väx­el. Även om Ama­zo­nen till sist skul­le kon­kur­re­ra ut den äld­re PV:n så var PV fram­gångs­rik som täv­lings­bil. Nå­got som Ama­zo­nen ald­rig skul­le kun­na mat­cha. Ral­ly­fö­ra­re som Ewy Rosqvist, Gun­nar An­ders­son och Tom Tra­na var många grab­bars ido­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.