Sto­ra skill­na­der i pris

Allt Om BILAR - - Klassikern -

1950 kos­ta­de en PV 444 som ha­de 40 häs­tar un­der hu­ven 4 800 kro­nor för att sex år se­na­re kos­ta he­la 6 700 kro­nor. Sam­ti­da Saab 92 kos­ta­de då 6 625 – 75 kro­nor mind­re än Vol­von. Vol­vo PV Sport med det dubb­la an­ta­let häs­tar – 80 styc­ken – kos­ta­de 1965 13 629 kro­nor. Det är fort­fa­ran­de gans­ka gott om Vol­vo PV i Sve­ri­ge och skic­ket va­ri­e­rar väl­digt myc­ket från re­na vrak el­ler svart­må­la­de pils­ner­bi­lar för en 10 000–15 000 kro­nor och upp till den näs­tan över­re­no­ve­ra­de PV:n för 110 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.