Au­di A4 Avant 2,0 TDI Sport 150

Allt Om BILAR - - Listan -

Från 3 495 kro­nor per må­nad. Au­di bör­ja­de fa­sa in nya A4:or för­ra som­ma­ren och i vint­ras fick vi för förs­ta gång­en be­kan­ta oss med kom­bin. Till att bör­ja med fick Au­di kri­tik för att de in­te vå­ga­de för­nya bi­len mer, men i takt med att fler och fler mo­del­ler vi­sats upp har kri­ti­ken tyst­nat. En del av kri­ti­ken har hand­lat om de mins­ta mo­to­rer­na, men vi vå­gar än­då tip­sa om 150-häst­kraf­ters­die­seln.

MEDELKLASS

TEXT: JAN-ERIK BERG­GREN Från 2 995 kro­nor per må­nad. VW vi­sa­de Tou­ran för­ra som­ma­ren in­för det här mo­dellå­ret och en stor sak vid pre­sen­ta­tio­nen var att vi­sa upp bi­lens al­la 47 oli­ka för­va­rings­fack. Stil­ren är ett ord som pas­sar bra in på Tou­rans de­sign.

Pri­vat­le­a­sing Volks­wa­gen Tou­ran 1,4 TSI 150

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.