Opel Cor­sa Joy 1,4 Eco­tech

Allt Om BILAR - - Listan -

Från 1 995 kro­nor per må­nad.

Slår du till nu får du bland an­nat vin­ter­däck på kö­pet. Da­gens Cor­sa pre­sen­te­ra­des till mo­dellår 2015 och var kan man sä­ga den sista gam­la bi­len fö­re Opel spar­ka­de i gång sin sto­ra ge­nom­gång av mo­dell­pro­gram­met. Men den nya Opel-led­ning­en hann i sista stund få med ett par sa­ker i Cor­sa som in­te alls har gjort bort sig. Bi­len fick bra be­tyg. Trivs du med Opel så finns den stör­re Ast­ra och näs­ta år vi­sas nya In­sig­nia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.