Ford Fiesta Trend 1.0 Eco­boost

Allt Om BILAR - - Listan -

Från 1 695 kro­nor per må­nad.

Nyp­ri­set på Fi­es­tan är hög­re än fle­ra av kon­kur­ren­ter­nas, men än­då blir må­nads­kost­na­den läg­re. Det vitt­nar om två sa­ker: att vär­de­minsk­ning­en på For­den in­te är hög­re än på de and­ra och att Ford verk­li­gen vill få i väg si­na Fi­es­tor. En­li­tersmo­torn var re­la­tivt ny då när vi kör­de Fiesta i Rom och fick mas­sor av be­röm. Mo­torn har pri­sats av många se­dan dess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.