Ci­troën C4 Pu­re­tech 110 Fe­el

Allt Om BILAR - - Lis­tan -

Från 2 490 kro­nor per må­nad.

Myc­ket de se­nas­te åren hos Ci­troën har hand­lat om C4 Cactus och fö­re­ta­gets nya stra­te­gi. Men bakom den här ud­da fa­sa­den finns det en rad rätt bort­glöm­da, men bra mo­del­ler. C4 är en av dem och är du rädd för att Ci­troëns li­te äld­re mo­del­ler ska fal­la i glöms­ka när den nya de­sig­nen slår ige­nom på all­var är pri­vat­le­a­sing ett bra al­ter­na­tiv. C4 är ock­så nå­got an­nat jäm­fört med till ex­em­pel VW Golf.

SMÅ­BI­LAR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.