Vol­vo V60 T3 Bu­si­ness

Allt Om BILAR - - Listan -

3 477 kro­nor per må­nad.

Volvos po­pu­lä­ra 60-se­rie sjung­er på sista ver­sen och kom­mer att by­tas ut un­der näs­ta år. Men V60 är fort­fa­ran­de en po­pu­lär bil att köpa och det går att kom­ma över väl­ut­rus­ta­de bi­lar med den lil­la bensinmotorn. Ni kanske minns att vi kör­de en V60 un­der 10 000 mil häromå­ret och då no­te­ra­de vi bland an­nat att det drog kallt vid bak­dör­rar­na. Nå­got att tän­ka på om det ska sit­ta små barn i bak­sä­tet.

MEDELKLASS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.