Au­di A3 1,2 TFSI 110

Allt Om BILAR - - Listan -

Från 2 570 kro­nor per må­nad.

Mel­lan­klass­bi­len A3 fick en lät­ta­re de­signg­e­nom­gång i som­ras och då ett upp­da­te­rat mo­tor­pro­gram. Att du kan pri­vat­lea­sa en Au­di för drygt 100 kro­nor mind­re per må­nad än sys­kon­bi­len VW Golf sä­ger en del om mark­na­den. Och var­för in­te pas­sa på. För även om VW-gruppens bi­lar har lik­nan­de kö­re­gen­ska­per så är det Au­di som lig­ger all­ra längst fram när det hand­lar om driv­li­na och kör­gläd­je.

SMÅBILAR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.