Ci­troën C4 Grand Picasso Pu­re­tech 130

Allt Om BILAR - - Listan -

Från 3 390 kro­nor per må­nad.

Ci­troën vi­sa­de nya C4 Grand Picasso på sen­hös­ten 2013 in­för mo­dellå­ret 2014. Bi­lens bot­ten­plat­ta kal­las EMP2 och an­vänds som bäst i Ci­troën, Peu­geot och Opels nya mo­dell­pro­gram. Se­nast i ra­den av nya bi­lar på sam­ma tek­nis­ka platt­form är Peu­geot 3008. C4 Grand Picasso finns som fem- och sju­sit­sig och har en li­te ud­da de­sign, in­te minst i in­red­ning­en och in­stru­men­te­ring­en.

SMÅBILAR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.