7

Mo­tor­byte på gång

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Jag ska by­ta mo­tor i min Vol­vo 745. Det är en li­ka­dan (fast fun­ge­ran­de). Hur fun­kar det med mo­tornum­mer, kan det här bli pro­blem? Mås­te det an­mä­las el­ler re­gi­stre­ras nå­gon­stans? El­ler är det okej så länge det är sam­ma mo­tor?

Mic­ke MORGAN: Det är tillå­tet att by­ta ut mo­torn till en mo­tor i sam­ma ut­fö­ran­de ut­an krav på att gö­ra en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning. Det be­hö­ver in­te an­mä­las el­ler re­gi­stre­ras nå­gon­stans då det­ta ses som en re­pa­ra­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.