Du­ger chas­si­num­ret? 5

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Jag har en frå­ga om chas­si­num­mer: Har en Ford Rang­er Su­per Cab 1997 med chas­si­num­ret in­fällt un­der in­stru­ment­brä­dan väl syn­ligt ge­nom fram­ru­tan. Du­ger det då bi­len är en USA-mo­dell? Ken­neth MORGAN: Nej, det räc­ker in­te med en­dast ett chas­si­num­mer på en plåt vid vindru­tan. Det är ett krav att iden­ti­fi­e­ring av for­don i förs­ta hand ska gö­ras mot det in­stan­sa­de chas­si­num­ret/iden­ti­fi­e­rings­num­ret och det gäl­ler för al­la fab­ri­kat och mo­del­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.