4

Sö­ker chas­si­num­mer

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Var är chas­si­num­ret pla­ce­rad på en Chev­ro­let Sil­ve­ra­do -00? Kent MORGAN: Det in­stan­sa­de chas­si­num­ret sit­ter nor­malt på ra­mens hög­ra si­da och van­ligt­vis är det pla­ce­rat på ra­mens ut­si­da vid hö­ger bak­hjul el­ler vid främ­re pas­sa­ge­rar­dörr. Ibland finns det upp­gift om chas­si­num­rets pla­ce­ring i bi­lens tek­nis­ka da­ta. Då hit­tar du in­for­ma­tio­nen i re­gi­stre­rings­be­vi­sets del 1 un­der fäl­tet ”Öv­ri­ga upp­gif­ter”.

Vol­vo 745.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.