An­nan mo­tor i Nis­san 3

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Tänk­te kol­la om man kan reg­be­sik­ti­ga ex­em­pel­vis en Nis­san Na­va­ra med en an­nan mo­tor? Erik MORGAN: Frå­gan går in­te att be­sva­ra ut­an när­ma­re upp­gif­ter om den ak­tu­el­la bi­len. Mitt råd är att du kon­tak­tar den be­sikt­nings­sta­tion där du pla­ne­rar att gö­ra re­gi­stre­rings­be­sikt­ning­en så kan be­sikt­nings­in­gen­jö­ren där sva­ra på om det är möj­ligt att re­gi­stre­ra bi­len med en an­nan mo­tor.

Nis­san Na­va­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.