1

Kons­tigt start­pro­blem

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

Jag har rå­kat ut för ett kons­tigt pro­blem. Jag kör en V70 från 1998, ben­sin­dri­ven. När jag ska star­ta bi­len kall är det inga pro­blem. Men bi­len väg­rar om jag ska star­ta den varm. Start­mo­torn går som den ska, men bi­len star­tar in­te för­rän den har sval­nat. Det kons­ti­ga är att bi­len star­tar di­rekt med start­kab­lar, ock­så när den är varm. Vad är fel?

Fred­rik JONAS: Jag ser ty­värr in­te sam­ban­det mel­lan att den in­te star­tar varm till att den fak­tiskt star­tar då med start­kab­lar. Om du in­te nämnt start­kab­lar­na ha­de jag gis­sat på en ve­vax­el­gi­va­re el­ler en tem­pe­ra­tur­sen­sor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.