5

Mut­ter­rost i fo­kus

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

Vid se­nas­te däck­by­tet no­te­ra­de jag rost på hjul­mutt­rar­na. Är det far­ligt? Ol­le JONAS: De fles­ta hjul­mutt­rar (och allt an­nat i me­tall på bi­lar som sit­ter ut­satt och in­te är lac­ke­rat för den de­len) är­gar el­ler ros­tar ju till viss del. Of­tast såklart ba­ra este­tiskt och ut­an fa­ra för sä­ker­he­ten. Många bil­till­ver­ka­re har till och med bör­jat med plast­kå­por över bul­tar­na el­ler mutt­rar­na för att döl­ja det. Så jag sä­ger att så länge det ba­ra hand­lar om ytrost finns ing­en sä­ker­hets­risk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.