4

En­vist broms­pro­blem

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

Jag fick un­der­känt på be­sikt­ning­en för ojämn broms­ver­kan. Byt­te be­lägg själv och trod­de att pro­ble­met var löst, men brom­sar­na gick in­te ige­nom. Fort­fa­ran­de pro­blem med ojämn broms­ver­kan. Vad kan ha gått snett? Per JONAS: Det kan ju fort­fa­ran­de fin­nas be­hov att by­ta ski­vor­na och/el­ler nå­got av brom­so­ken. Kan såklart fin­nas and­ra fel ock­så men det jag tar upp är det van­li­gas­te.

Vol­vo V70 med pro­blem att star­ta varm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.