2

Vad be­ror hac­ket på?

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

Jag har en Vol­vo 440 av års­mo­dell 1996. På se­na­re tid har bi­len bör­jar hac­ka till när jag släp­per på ga­sen. Ett en­da hack, men rätt re­jält. Vad kan det be­ro på?

Uf­fe JONAS: Det kan va­ra spjäll­hus­ski­van som häng­er sig el­ler att bi­len på nå­got sätt bak­tän­der. In­te helt lätt att fel­sö­ka om man in­te är van vid mo­to­rer och styr­tek­nik för des­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.